مدیریت
این کارگاه به صورت مجازی و به مدت ۱۶ ساعت برای کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار برگزار گردید.

از موضوعات مورد بحث در این کارگاه می توان به موارد زیر اشاره داشت:

  1. شیوه های برخورد با مخاطبان دشوار
  2. شیوه های برقراری ارتباط موثر
  3. شیوه های ارتباط با کودکان
  4. شیوه های ارتباط با نوجوانان
  5. شیوههای ارتباط با والدین
  6. شیوههای ارتباط موثر با دانشجویان
  7. شیوههای ارتباط موثر با همسر
  8. برسی موانع ارتباط موثر
  9. خصوصیات دوست داشتنی افراد
  10. و غیره

در این دوره تعداد ۱۴۸ نفر از کارکنان مطالب را به صورت مجازی دریافت و در پایان در آزمون به صورت بهنگام(آنلاین) شرکت کردند.

+ نوشته شده در  بیست و سوم مهر ۱۳۹۰ساعت 14:22  توسط حسین وفائی  |